Competenties ontwikkelen

We hechten veel belang aan het helpen ontwikkelen of behouden van competenties van onze gasten op hun maat en ritme. Dit uiteraard binnen de gestelde zorgvraag van éénieder.

Mogelijkheden ontdekken

Wij gaan op zoek naar ieders mogelijkheden en voorkeuren en zullen deze zo goed als mogelijk verder ontwikkelen. Hierbij willen we vooral dat iedere gast zich goed kan voelen (en blijven voelen) en een aanbod kan genieten dat past binnen zijn of haar mogelijkheden.

vorming
De Poel aanbod

Gevarieerd aanbod

Zo kunnen gasten vanuit een gevarieerd pre-atelierprogramma bepaalde vaardigheden rustig aangeleerd krijgen in kleine groepjes. Dit omvat het leren omgaan met houten materialen, creatief aan de slag gaan met allerlei knutseltechnieken, verpakking & versiering maken voor onze producten, en zoveel meer. Daarnaast bieden we thematische lessen zoals computerles, dansles en expressie.