Wooncentra

De Poel biedt vandaag een warme thuis aan 34 vaste bewoners verdeeld over onze beide wooncentra. We voorzien een verdere gefaseerde uitbreiding met een divers aanbod woonoplossingen in de volgende jaren.

Ternat

In Ternat wonen gasten met een hoge graad van zelfredzaamheid en zelfstandigheid; zij nemen actief deel aan ateliers (koken, crea, tuin), aan interne en externe trajecten van begeleid werken, en aan groepsactiviteiten waaronder ook sport. Ook de woonvorm is afgestemd op de noden en wensen van deze bewoners, namelijk een meer kleinschalige aanpak, waarbij 4 à 5 personen samenwonen in geschakelde bungalows. Deze bungalows zijn sinds 2016 verbonden met een zonovergoten veranda, waarbinnen tal van activiteiten met en voor de gasten worden georganiseerd en die als een centrale ontmoetingsplek fungeert.

De Poel

Ruisbroek

In Ruisbroek wordt een meer heterogene bewonersgroep begeleid, met een meer verscheiden doelgroep. Dit centrum is ook rolstoeltoegankelijk. Deze gasten maken deel uit van verschillende leefgroepen met elk hun specifiek programma. Ook hier worden ateliers, uitstappen, sport en ontspanning georganiseerd, op het ritme van de bewoners.

Het zorgpersoneel van beide centra zet zich elke dag in op onder meer duurzaam in te spelen op de zorgvragen van de gasten, hierbij ondersteund door een actieve vrijwilligerswerking, en op het optimaal connecteren van het bewoners’ netwerk (ouders, familieleden). Ook hier worden regionale samenwerkingsverbandensamenwerkingen opgezocht met lokale partners en activiteiten.