Arbeidszorg

Sinds jaren zet de Poel in op het begeleiden van cliënten naar (begeleid) werken.

Tewerkstellingskansen

Sinds 2016 kunnen cliënten ook voor Arbeidszorg bij ons terecht. Arbeidszorg is een traject voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit. Voor deze zogenaamde ‘doelgroepwerknemers’ gaan we op zoek naar tewerkstellingskansen onder de vorm van vrijwillig onbetaald werk, dat aansluit bij hun mogelijkheden.

werken bij De Poel