Skip to main content

Samenwerking met Rodea

By augustus 2, 2017oktober 31st, 2019Verhalen uit de poel

In september 2017 hebben we een gezamenlijk vormingstraject opgestart met Rodea, beschutte werkplaats. In dit pilootproject zal de Poel een opleiding aanbieden voor 8 personen (waarvan 4 gasten van de Poel en 4 werknemers van Rodea). Op basis van een semi-industrieel werkproces zullen bepaalde vaardigheden worden aangeleerd of aangescherpt. Deze samenwerking past binnen onze visie van vorming en ontwikkeling en is een unieke gelegenheid om Rodea als partner te leren kennen.

Website: www.rodea.be