Ons engagement

De Poel stelt haar diensten voor dagondersteuning en kortverblijf ook open via de laagdrempelige procedure van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Rechtstreeks toegankelijke hulp

RTH biedt de mogelijkheid tot handicap-specifieke ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap, die (nog) geen persoonsvolgend budget hebben gekregen en toch nood hebben aan enkele dagen dagondersteuning, kortverblijf of ander mobiele of ambulante ondersteuning. Via RTH kan je per kalenderjaar 8 punten besteden aan deze diensten of een combinatie ervan. De Poel verwelkomt ook graag RTH- cliënten in haar voorzieningen en activiteitenaanbod en informeert u graag verder over de mogelijkheden en tarieven.