Kortverblijf / Respijtzorg

Ook voor noodsituaties kunnen wij inspringen met de juiste zorg en nood-woonoplossing.

Respijtzorg

Deze gasten kunnen overdag aansluiten bij de activiteiten in onze dagcentra of bij de leefgroep-werking in het wooncentrum zelf. Zij genieten verder van dezelfde zorg en begeleiding als onze andere vaste bewoners en zijn er zeer welkome gasten. Het personeelsteam in Ruisbroek heeft de expertise en ervaring om te zorgen voor een optimale interactie en samenwerking tussen beide groepen bewoners zodat ook de gasten met een korte verblijfsperiode, zich echt thuis kunnen voelen.

De korte woonverblijven van gasten verlopen volgens een vooraf afgestemde planning en kunnen ook als proef-woontraject kunnen worden georganiseerd.

kortverblijf
De Poel

Noodopvang

Als zorgpartner staan wij ook klaar in noodsituaties en kunnen we een tijdelijke nood-woonoplossing aanbieden. In deze context kunnen gasten gedurende 22 weken bij ons wonen, in afwachting van een definitieve woonoplossing. Ook kortere periodes van noodopvang zijn mogelijk ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie. De noodopvang organiseren we in onze wooncentra en zo goed als mogelijk aangepast aan de profielgroep waartoe de betrokken gast behoort.