Verdere ontwikkeling
dankzij arbeid

Binnen onze werking kunnen gasten met arbeidspotentieel (hoe klein of groot ook bij aanvang) zich verder ontwikkelen. In verschillende ateliers en middels verschillende arbeidsprocessen, kunnen mogelijkheden en voorkeuren van gasten worden ingevuld, uiteraard met aandacht voor optimale betrokkenheid en inclusie. Belangrijk hierbij is dat onze gasten kunnen werken zonder tijds- of prestatiedruk en positief worden aangemoedigd binnen hun mogelijkheden en op hun ritme. Sinds 2016 bieden we ook specifieke trajecten aan in het kader van arbeidszorg.

Houtatelier

De gasten werkzaam in ons houtatelier werken elk mee aan unieke houten creaties zoals vogelnestkastjes, houten speelgoed, slaapplekken voor viervoeters, kandelaars, klein meubilair, en nog zoveel meer. Telkens wordt er gewerkt vanuit een ontwerp dat wordt opgedeeld in deelhandelingen en –taken en kan worden aangeleerd aan de gasten. Net zoals in al onze ateliers streven we naar een eindresultaat dat voor 80% door onze gasten is afgewerkt.

atelier
de poel keuken

Bak- en kookatelier

In ons kookatelier maken onze gasten dagverse soep, diverse confituursoorten, choco en dessertjes. Recent hebben we in dit atelier ook onze bakkerij activiteiten opgestart. Onze gasten halen nu dagelijks de lekkerste brood- en gebaksoorten uit de oven! Deze worden onder meer toegeleverd aan partners waarmee wordt samengewerkt, maar kunnen ook worden besteld door alle De Poel vrienden en sympathisanten.

Kunst- en Creatief atelier

In dit atelier willen we de deelnemers technieken aanleren, laten experimenteren, materiaalkennis opdoen en creatieve vaardigheden aanleren. Op die manier kunnen we hen helpen een persoonlijk creatief proces op gang te brengen, waarbij men zich bewust is/wordt van eigen talenten. De eerste ideeën in een schetsboek of tekenmap worden verder doorontwikkeld tot unieke creaties. Op regelmatige basis stellen we ook werk tentoon met onze cliënten.

Kunst en creatief
de poel keuken

Semi-Industrieel Werk (SIW)

Bij een SIW opdracht worden meerdere deeltaken gestructureerd en geordend afgewerkt tot een product of proces. Dit kan taken omvatten van inpakken of her-verpakken, labelen, sorteren, tellen, groeperen, knippen, … Deze taken kunnen individueel of in groep worden aangeleerd en uitgevoerd. De Poel werkt samen met meerdere bedrijfspartners (bv. Colruyt) die een deel van hun administratieve of logistieke processen aan ons toewijzen dit evenwel zonder tijds- of prestatiedruk voor onze gasten.

Samen aan het werk!

Onze gasten kunnen ook in groepsverband in een aantal werkprojecten worden ingezet. Zij doen dit op verplaatsing en met begeleiding van ons. Dit omvat onder meer groenonderhoud van tuinen en domeinen (bv. Provinciaal Domein Huizingen), het onderhoud van een wagens/wagenpark (bv. politiewagens Sint-Pieters-Leeuw) of koken/catering in een keuken bij een partner (bv. Odisee).

ATELIER
de poel keuken

Begeleid Werken

De Poel job coaches staan paraat om gasten bij te staan bij Begeleid Werken. Hierbij werkt de cliënt zelfstandig op een werkplek, hierbij ondersteund door onze job coaches (voor de opstart en continue opvolging) en een lokale mentor (tijdens de job uitvoering). Op basis van voorkeur en mogelijkheden, worden werkplekken gezocht en opgestart, op het ritme van de gasten.